Οικοσελίδα    Χρήσιμοι Συνδέσμοι    Επικοινωνήστε μαζί μας
English
Καταστάσεις Ίππων
΄Ιπποι υπό προπόνηση
 Ημερομηνία Δημοσίευσης ▼
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-07 Ιουλίου
Download
12/07/2024 13:40:04
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-06 Ιουνίου
Download
14/06/2024 13:15:58
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-05 Μαΐου
Download
10/05/2024 13:46:10
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-04 Απριλίου
Download
12/04/2024 13:47:54
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-03 Μαρτίου
Download
19/03/2024 11:29:04
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-02 Φεβρουαρίου
Download
14/02/2024 07:29:41
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2024-01 Ιανουαρίου
Download
12/01/2024 13:30:45
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-12 Δεκεμβρίου
Download
18/12/2023 10:02:39
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-11 Νοεμβρίου
Download
15/11/2023 10:43:48
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-10 Οκτωβρίου
Download
19/10/2023 13:51:35
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-09 Σεπτεμβρίου
Download
15/09/2023 13:57:38
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-08 Αυγούστου
Download
23/08/2023 12:12:57
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-07 Ιουλίου
Download
14/07/2023 10:59:40
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-06 Ιουνίου
Download
09/06/2023 13:11:31
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-05 Μαΐου
Download
17/05/2023 12:27:48
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-04 Απριλίου
Download
13/04/2023 13:12:30
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-03 Μαρτίου
Download
10/03/2023 13:34:49
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-02 Φεβρουαρίου
Download
13/02/2023 14:11:58
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2023-01 Ιανουαρίου
Download
13/01/2023 10:24:09
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-12 Δεκεμβρίου
Download
09/12/2022 13:31:17
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-11 Νοεμβρίου
Download
14/11/2022 08:54:32
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-10 Οκτωβρίου
Download
17/10/2022 08:41:12
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-09 Σεπτεμβρίου
Download
09/09/2022 13:15:05
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-08 Αυγούστου
Download
12/08/2022 12:32:22
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-07 Ιουλίου
Download
15/07/2022 08:24:50
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-06 Ιουνίου
Download
14/06/2022 13:25:01
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-05 Μαϊου
Download
13/05/2022 14:02:57
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-04 Απριλίου
Download
15/04/2022 09:41:04
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-03 Μαρτίου
Download
11/03/2022 08:53:57
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-02 Φεβρουαρίου
Download
11/02/2022 14:22:55
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2022-01 Ιανουαρίου
Download
17/01/2022 09:24:12
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-12 Δεκεμβρίου 2021
Download
09/12/2021 14:10:28
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-11 Νοεμβρίου
Download
12/11/2021 13:02:31
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-10 Οκτωβρίου
Download
15/10/2021 12:53:02
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-09 Σεπτεμβρίου
Download
09/09/2021 14:09:37
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-08 Αυγούστου
Download
26/08/2021 13:43:11
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-07 Ιούλιος
Download
12/07/2021 14:28:59
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-06 Ιουνίου
Download
18/06/2021 11:39:06
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-05 Μάιος
Download
28/05/2021 09:39:47
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-04 Απριλίου
Download
06/05/2021 11:50:10
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-03 Μαρτίου
Download
12/03/2021 13:26:49
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-02 Φεβρουαρίου
Download
17/02/2021 09:29:33
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2021-01 Ιανουαρίου
Download
17/02/2021 09:26:14
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-12 Δεκέμβριος
Download
11/12/2020 09:11:26
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-11 Νοέμβριος
Download
16/11/2020 08:59:24
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-10 Οκτωβρίου
Download
09/10/2020 13:55:48
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-09 Σεπτεμβρίου
Download
11/09/2020 07:50:37
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-08 Αυγούστου
Download
27/08/2020 08:36:53
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-07 Ιούλιος
Download
17/07/2020 09:04:00
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-30/04 Απρίλιος
Download
17/07/2020 09:01:16
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-06 Ιουνίου
Download
12/06/2020 11:38:24
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-03 Μάρτιος
Download
13/03/2020 13:15:40
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-02 Φεβρουαρίου
Download
28/02/2020 08:26:16
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2020-01 Ιανουάριος
Download
13/01/2020 13:42:11
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-12 Δεκεμβρίου
Download
16/12/2019 13:24:41
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-11 Νοέμβριος
Download
15/11/2019 08:55:33
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-10 Οκτωβρίου
Download
14/10/2019 14:19:35
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-09 Σεπτεμβρίου
Download
13/09/2019 14:14:07
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-08 Αυγούστου
Download
09/08/2019 13:26:16
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-07 Ιουλίου
Download
11/07/2019 13:33:12
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-06 Ιούνιος
Download
14/06/2019 09:38:52
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-05 Μαΐου 2019
Download
10/05/2019 13:30:52
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-04 Απρίλιος
Download
23/04/2019 08:01:17
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-03 Μάρτιος
Download
23/04/2019 07:58:34
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-02 Φεβρουάριος
Download
15/02/2019 14:24:05
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2019-01 Ιανουάριος
Download
17/01/2019 09:48:50
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-12 Δεκέμβριος
Download
20/12/2018 13:32:40
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-11 Νοέμβριος
Download
14/11/2018 13:55:09
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-10 Οκτώβριος
Download
12/10/2018 14:00:52
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-09 Σεπτέμβριος
Download
14/09/2018 14:17:38
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-08 Αύγουστος
Download
09/08/2018 14:24:28
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-07 Ιούλιος
Download
13/07/2018 13:59:46
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-06 Ιούνιος
Download
15/06/2018 13:32:19
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-05 Μάϊος
Download
11/05/2018 13:06:54
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-04 Απρίλιος
Download
13/04/2018 13:40:28
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-03 Μάρτιος
Download
09/03/2018 14:13:50
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-02 Φεβρουάριος
Download
15/02/2018 08:21:02
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2018-01 Ιανουάριος
Download
12/01/2018 12:11:40
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-12 Δεκέμβριος
Download
15/12/2017 10:44:49
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-11 Νοέμβριος
Download
10/11/2017 13:55:41
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-10 Οκτωβρίου
Download
13/10/2017 14:21:42
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-09 Σεπτέμβριος
Download
15/09/2017 13:41:30
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-08 Αύγουστος
Download
22/08/2017 12:19:35
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-07 Ιούλιος
Download
14/07/2017 13:45:16
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-06 Ιούνιος
Download
09/06/2017 13:33:40
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-05 Μάϊος
Download
12/05/2017 13:40:43
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-04 Απρίλιος
Download
13/04/2017 12:03:47
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-03 Μάρτιος
Download
10/03/2017 13:58:01
΄Ιπποι υπό προπόνηση 2017-02 Φεβρουάριος
Download
13/02/2017 08:42:16
2017-01 Ιανουάριος
Download
13/01/2017 14:27:26
2016-12 Δεκέμβριος
Download
09/12/2016 13:47:28
2016-11 Νοέμβριος
Download
11/11/2016 14:13:51
2016-10 Οκτώβριος
Download
14/10/2016 09:12:41
2016-09 Σεπτέμβριος
Download
09/09/2016 13:17:17
2016-08 Αύγουστος
Download
18/08/2016 14:21:51
2016-07 Ιούλιος
Download
15/07/2016 11:00:42
2016-06 Ιούνιος
Download
10/06/2016 11:50:16
2016-05 Μάϊος
Download
13/05/2016 11:51:50
2016-04 Απρίλιος
Download
15/04/2016 13:08:37
2016-03 Μάρτιος
Download
11/03/2016 11:46:08
2016-02 Φεβρουάριος
Download
12/02/2016 12:55:22
2016-01 Γεννάρης
Download
15/01/2016 13:29:19
2015-12 Δεκέμβριος
Download
11/12/2015 13:48:13
2015-11 Νοέμβριος
Download
13/11/2015 09:15:11
2015-10 Οκτώβριος
Download
12/10/2015 11:26:51
2015-09 Σεπτέμβριος
Download
15/09/2015 12:31:50
2015-08 Αύγουστος
Download
13/08/2015 08:37:23
2015-07 Ιούλιος
Download
16/07/2015 08:29:50
2015-06 Ιούνιος
Download
12/06/2015 11:48:43
2015-05 Μάϊος
Download
15/05/2015 12:37:16
2015-04 Απρίλιος
Download
09/04/2015 13:27:50
2015-03 Μάρτιος
Download
17/03/2015 10:34:52
2015-02 Φεβρουάριος
Download
13/02/2015 14:12:56
2015-01 Ιανουάριος
Download
30/01/2015 11:07:30
2014-12 Δεκέμβριος
Download
17/12/2014 12:13:17
2014-11 Νοέμβριος
Download
14/11/2014 09:31:12
2014-10 Οκτώβριος
Download
10/10/2014 14:24:36
2014-09 Σεπτέμβριος
Download
12/09/2014 10:45:48
2014-08 Αύγουστος
Download
25/08/2014 10:45:33
2014-07 Ιούλιος
Download
11/07/2014 12:08:35
2014-06 Ιούνιος
Download
13/06/2014 11:27:40
2014-05 Μάιος
Download
09/05/2014 12:20:38
2014-04 Απρίλιος
Download
11/04/2014 09:07:20
2014-03 Μάρτιος
Download
13/03/2014 14:25:43
2014-02 Φεβρουάριος
Download
17/02/2014 10:30:14
2014-01 Ιανουάριος
Download
13/01/2014 08:32:34
2013-12 Δεκέμβριος
Download
13/12/2013 09:30:12
2013-11 Νοέμβριος
Download
19/11/2013 13:46:27
2013-10 Οκτώβριος
Download
15/10/2013 13:23:30
2013-09 Σεπτέμβριος
Download
27/09/2013 13:04:16
2013-08 Αύγουστος
Download
09/08/2013 11:52:32
2013-07 Ιούλιος
Download
15/07/2013 08:38:41
2013-06 Ιούνιος
Download
14/06/2013 13:18:23
2013-05 Μάιος
Download
10/05/2013 14:03:41
2013-04 Απρίλιος
Download
25/04/2013 09:18:49
2013-03 Μάρτιος
Download
27/03/2013 10:30:42
2013-02 Φεβρουάριος
Download
18/02/2013 11:20:49
2013-01 Ιανουάριος
Download
16/01/2013 09:10:36
2012-12 Δεκέμβριος
Download
31/12/2012 10:00:23
2012-11 Νοέμβριος
Download
12/11/2012 11:29:10
2012-10 Οκτώβριος
Download
12/10/2012 10:27:48
2012-09 Σεπτέμβριος
Download
27/09/2012 11:54:24
2012-08 Αύγουστος
Download
07/09/2012 11:53:31
2012-07 Ιούλιος
Download
17/07/2012 09:32:51
2012-06 Ιούνιος
Download
17/07/2012 09:31:30
2012-05 Μάϊος
Download
28/05/2012 08:02:01
2012-04 Απρίλιος
Download
28/05/2012 08:00:43
2012-03 Μάρτιος
Download
10/04/2012 08:32:31
2012-02 Φεβρουάριος
Download
10/04/2012 08:30:56
2012-01 Γεννάρης
Download
25/01/2012 09:49:52
2011-12 Δεκέμβριος
Download
18/01/2012 10:08:09
2011-11 Νοέμβριος
Download
11/11/2011 10:47:01
2011-10 Οκτώβριος
Download
17/10/2011 10:33:31
2011-09 Σεπτέμβριος
Download
30/09/2011 09:02:38
2011-08 Αύγουστος
Download
30/09/2011 09:00:39
2011-07 Ιούλιος
Download
28/07/2011 10:32:19
2011-06 Ιούνιος
Download
28/07/2011 10:31:06
2011-05 Μάϊος
Download
23/05/2011 07:59:39
2011-04 Απρίλιος
Download
18/04/2011 12:44:57
2011-03 Μάρτιος
Download
18/04/2011 12:43:52
2011-02 Φεβρουάριος
Download
18/04/2011 12:42:03
2011-01 Γεννάρης
Download
21/01/2011 10:46:11
2010-12 Δεκέμβριος
Download
21/01/2011 10:44:42
2010-11 Νοέμβριος
Download
21/01/2011 10:43:19
2010-10 Οκτώβριος
Download
17/09/2010 00:00:00
2010-09 Σεπτέμβριος
Download
16/09/2010 09:42:03
2010-08 Αύγουστος
Download
16/09/2010 09:38:26
2010-07 Ιούλιος
Download
30/07/2010 12:13:28
2010-06 Ιούνιος
Download
30/07/2010 12:06:57
2010-05 Μάϊος
Download
30/07/2010 12:05:37
2010-04 Απρίλιος
Download
30/07/2010 12:04:14
2010-03 Μάρτιος
Download
30/07/2010 12:02:59
2010-02 Φεβρουάριος
Download
30/07/2010 12:01:03
2010-01 Γεννάρης
Download
04/02/2010 11:27:36
2009-12 Δεκέμβριος
Download
16/12/2009 09:57:35
2009-11 Νοέμβριος
Download
13/11/2009 09:13:45
2009-10 Οκτώβριος
Download
12/10/2009 07:53:00
2009-09 Σεπτέμβριος
Download
14/09/2009 09:45:17
2009-08 Αύγουστος
Download
31/08/2009 11:02:32
2009-07 Ιούλιος
Download
13/07/2009 08:14:04
2009-06 Ιούνιος
Download
15/06/2009 07:42:00
2009-05 Μάϊος
Download
18/05/2009 12:07:03