Οικοσελίδα    Χρήσιμοι Συνδέσμοι    Επικοινωνήστε μαζί μας
English
Ιπποπαραγωγή

Σημαντικές οδηγίες προς τους Ιπποπαραγωγούς

Κύριοι,

Η Δήλωση γέννησης (η οποία σας αποστέλλεται κάθε χρόνο ή που μπορείτε να προμηθευτείτε από την παρούσα ιστοσελίδα κάτω από την ενότητα έντυπα) αποτελεί την έναρξη της διαδικασίας για την καταχώρηση ενός πώλου στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας καθαρόαιμων ίππων ή στο Μητρώο Εγγραφής μη καθαρόαιμων ίππων και εξυπηρετεί διπλό σκοπό:

α.    Τη δήλωση γέννησης ζώντος πώλου

Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και το χρώμα του πώλου. Εάν πρόκειται για δίδυμους πώλους παρακαλώ σημειώστε με +  στον κατάλληλο χώρο. Σε περίπτωση που και οι δύο πώλοι είναι ζωντανοί η γέννηση κάθε δίδυμου πρέπει να αναγράφεται σε ξεχωριστή δήλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του πώλου, είναι όπως η δήλωση γέννησης ζώντος πώλου συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον Ιπποπαραγωγό, προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την γέννηση του.

β.    Τη δήλωση μη γέννησης ζώντος πώλου

Συμπληρώστε και στείλτε τη δήλωση αυτή στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μόλις έλθει σε γνώση σας η ατυχής έκβαση της επίβασης της τοκάδας, μόλις αντιληφθείτε δηλαδή ή πληροφορηθείτε από κτηνίατρο ότι η τοκάδα σας δε συνέλαβε (έμεινε στείρα), ή έκανε απορρόφηση (πρώϊμος εμβρυικός θάνατος) ή απέβαλε ή γέννησε πώλο νεκρό. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν υπάρχουν χρηματικά τέλη εάν και εφόσον η δήλωση αυτή σταλεί στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία της τελευταίας επίβασης της τοκάδας σας.

Τηρώντας τα χρονικά όρια υποβολής των διαφόρων δηλώσεων, δεν σας επιβάλλονται πρόσθετα χρηματικά τέλη ή ποινές, αποφεύγονται τυχόν ταλαιπωρίες και συμβάλλετε ώστε να ενημερώσουμε έγκαιρα τα αρχεία μας όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Σας ευχαριστούμε.

Τμήμα Stud Book