Οικοσελίδα    Χρήσιμοι Συνδέσμοι    Επικοινωνήστε μαζί μας
English
Ιστορικό

Το Cyprus Turf Club, ονομασία που μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου απεδόθη στα ελληνικά σαν Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ιδρύθηκε το 1892 από 'Αγγλους Αξιωματούχους πάνω στα πρότυπα του Αγγλικού Jockey Club, με σκοπό κυρίως την καλυτέρευση της ποιότητας του αλόγου στην Κύπρο και την εισαγωγή Κανονισμών για διεξαγωγή ιπποδρομιακών αγώνων. Τέτοιοι αγώνες διεξάγονταν τότε στο νησί για διασκέδαση μεταξύ Άγγλων αξιωματικών του στρατού και μελών της Κυπριακής Αστυνομίας.

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου όπως είναι γνωστό δεν ασχολείται με τη διοργάνωση των ιπποδρομιών αλλά με τον έλεγχο αυτών δια των Επιτροπών ελέγχου (Επιτροπή Ελλανοδικών, Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Εφέσεων), την έγκριση προγράμματος ιπποδρομιών και γενικά την ομαλή λειτουργία του ιπποδρόμου.

Μέλημα μας λοιπόν είναι η ανάπτυξη και προαγωγή τόσον του ιπποδρομιακού πνεύματος όσον και του ιππικού αθλητισμού και η άσκηση εποπτείας για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών.

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως η Αρχή που ελέγχει τις ιπποδρομίες στην Κύπρο και είναι Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.

Ιστορικό
Αποστολή
Διοίκηση
Καταστατικό
Εκθέσεις